Kolemisevski & partners Logotype

Оној што самиот себеси си е адвокат, секогаш губи

Контактирајте нè

Колемишевски и Партнери

Адвокатското друштво „Колемишевски и партнери“ постои од 2011 година и оттогаш соработува со странски инвеститори во Република Македонија, ги застапува нивните интереси како и интересите на голем број домашни инвеститори и правни лица. Со успехот на нашите клиенти, нашето друштво се развиваше, и друштвото „Колемишевски и партнери“ се вбројува меѓу најценетите адвокатски друштва во земјата.

За нас