Клиенти

Адвокатското друштво „Колемишевски и партнери“ обезбедуваат правни совети поврзани со деловно работење на водечки и нови претпријатија на пазарот, владини институции, непрофитни организации и поединци ширум Република Македонија. Список од нашите клиенти може да се добие на Ваше барање.