Тим

Кирил Колемишевски image

Кирил Колемишевски

Партнер, Специјалист за странски деловни инвестиции во Р.М., банкарство и финансии

Повеќе

Сандра Веловска image

Сандра Веловска

Партнер, Специјалист за здравство, јавни набавки, тендери и управување со договори за јавни набавки

Повеќе

Предраг Ивановски image

Предраг Ивановски

Партнер, Специјалист за Корпоративно управување и деловно право, права од индустриска сопственост, работни односи

Повеќе

Ивана Петрушевска image

Ивана Петрушевска

Правен асистент

Повеќе

Надворешни партнери

Елена Костадиновска image

Елена Костадиновска

Специјалист за Корпоративно управување и деловно право и работни односи

Повеќе

Влатко Поповски image

Влатко Поповски

Основач на Адвокатска канцеларија ПОПОВСКИ Адвокати, Специјалист за корпоративно управување и деловно право

Повеќе