Тим

Кирил Колемишевски image

Кирил Колемишевски

Сопственик

Повеќе

Сандра Веловска image

Сандра Веловска

Партнер, Специјалист за здравство, јавни набавки, тендери и управување со договори за јавни набавки

Повеќе

Предраг Ивановски image

Предраг Ивановски

Партнер, Специјалист за Корпоративно управување и деловно право, права од индустриска сопственост, работни односи

Повеќе

Ивана Петрушевска image

Ивана Петрушевска

Правен асистент

Повеќе

Тамара Ристеска image

Тамара Ристеска

Правен асистент

Повеќе

Надворешни партнери

Елена Костадиновска image

Елена Костадиновска

Специјалист за Корпоративно управување и деловно право и работни односи

Повеќе