Нашиот тим

Филип Јовиќ

Стручност

  • Управна постапка и администрација
  • Деловно право
  • Наплата на долгови и побарувања
  • Човекови ресурси
  • Имиграција
  • Ликвидација на трговски друштва

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит

Магистер од областа на Mеѓународно право и односи и право на ЕУ

Јазици

Англиски