Нашиот тим

Ивана Петрушевска Ивана Петрушевска Linkedin URL Ивана Петрушевска vCard

Правен асистент

Стручност

  • Управна постапка и администрација
  • Деловно право
  • Наплата на долгови и побарувања
  • Човекови ресурси
  • Имиграција
  • Ликвидација на трговски друштва

Образование

Дипломиран правник

Јазици

Англиски