Нашиот тим

Наташа Петровска

Адвокатски приправник

Стручност

  • Управна постапка и администрација
  • Деловно право
  • Наплата на долгови и побарувања
  • Човекови ресурси
  • Имиграција
  • Ликвидација на трговски друштва

Образование

Магистер од областа на казнено право

Јазици

Англиски