Нашиот тим

Предраг Ивановски Предраг Ивановски Linkedin URL Предраг Ивановски vCard

Партнер, Специјалист за Корпоративно управување и деловно право, права од индустриска сопственост, работни односи

Стручност

 • Заштита на индустриски дизајн и патент
 • Деловни спорови
 • Стартап компании и иновативни бизниси
 • Права од социјално осигурување
 • Работни спорови
 • Човекови ресурси
 • Имиграција
 • Имотни и стварни права и управување со недвижности
 • Правна длабинска анализа
 • Заштита на лични податоци
 • Материјални договори
 • Заштита на трговска марка

Образование

Дипломиран правник со положен правосуден испит
Магистер од областа на деловното право
Лиценциран застапник за заштита на права од индустриска сопственост

Јазици

Англиски, Француски