Нашиот тим

Тамара Ристеска

Правен асистент

Стручност

  • Управна постапка и администрација
  • Деловно право
  • Наплата на долгови и побарувања
  • Човекови ресурси
  • Имиграција
  • Ликвидација на трговски друштва

Образование

Дипломиран правник

Јазици

Англиски, Француски